Foto: Kristina Strand Larsson Ikon

Leva-vidaregrupp

En samtalsgrupp om sorg. För dig som förlorat en närstående

Kontakt:
Elin Bille präst elin.bille@svenskakyrkan.se tel 042-167011
Kerstin Lindfors diakon kerstin.lindfors@svenskakyrkan.se  tel 042-167015