Foto: Magnus Aronsson

Kyrkorådet i Allerums pastorat

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Ledamöterna väljs av pastoratets kyrkofullmäktige, som också avgör antalet ledamöter. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ordförande: Melinda Berntsson 073-427 48 84
Vice ordförande: Helena Tengstrand 042-20 47 58, 072-534 43 55

Ledamöter:
Melinda Berntsson, ordförande
Johan Bertilsson
Elin Hansson
Lars-Ingvar Johansson
Linda Nilsson
Christina Svegne
Helena Tengstrand, vice ordförande
Marianne Toreblad

Kerstin Hesslefors Persson, kyrkoherde

Ersättare:
Håkan Karlsson
Signe Lindvall
Renée Sandberg Ohlander
Ann-Louise Sauhula

Kyrkorådets arbetsutskott:
Melinda Berntsson, ordförande
Helena Tengstrand, vice ordförande
Christina Svegne