Foto: Pär G Bengtsson

Kyrkofullmäktige i Allerums pastorat

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, bland annat godkännande av församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.

Ordförande: Helena Tengstrand 042-20 47 59, 072-534 43 55
Vice ordförande: Melinda Berntsson, 073-427 48 84

Ledamöter:
Melinda Berntsson, vice ordförande
Johan Bertilsson
Karolina Gamstedt
Elin Hansson
Lars-Ingvar Johansson
Yvonne Johansson
Caroline Ejebjörk Joonas
Håkan Karlsson
Anita Linde
Jonas Lindgren
Signe Lindvall
Björn Lundequist
Lennart Nilsson
Linda Nilsson
Sten Nilsson
Renée Sandberg Ohlander
Ann-Louise Sauhula
Roland Sjöstrand
Christina Svegne
Helena Tengstrand, ordförande
Magnus Thelin
Marianne Toreblad
Eskil Tyrberg

Kyrkofullmäktiges ersättare:
Ylva Bergsten
Bodil Bertilsson
Charlotta Borg
Susanne Fredriksson
Anna Gunnarsson
Bengt Johansson
Gunilla Larsson
Katarina Larsson
Lisbeth Nilsson
Carolina Ingolf-Svensson