Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige i Allerums pastorat

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, bland annat godkännande av församlingsinstruktionen, mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.

Kyrkorådet i Allerums pastorat

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Ledamöterna väljs av pastoratets kyrkofullmäktige, som också avgör antalet ledamöter. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Församlingsrådet i Allerum

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men får i sitt ställe utse annan präst som ledamot.

Församlingsrådet i Fleninge

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men får i sitt ställe utse annan präst som ledamot.

Församlingsrådet i Välinge-Kattarp

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men får i sitt ställe utse annan präst som ledamot.