Foto: Pär G Bengtsson

Församlingsrådet i Välinge-Kattarp

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men får i sitt ställe utse annan präst som ledamot.

Ordförande: Jakob Karlsson, tfn 076-168 89 48

Ledamöter:
Jörgen Andersson
Hans Gunnarsson
Håkan Karlsson
Jakob Karlsson, ordförande
Ulla-Karin Magnusson
Sven Torstensson

Kerstin Hesslefors Persson, kyrkoherde

Ersättare:
Ragnar Hallbäck
Linda Månsson
Ann-Christin Persson