Foto: Pär G Bengtsson

Församlingsrådet i Fleninge

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men får i sitt ställe utse annan präst som ledamot.

Ordförande: Helena Tengstrand, 042-20 47 58, 072-534 43 55

Ledamöter:
Karolina Gamstedt
Ann-Louise Sauhula
Roland Sjöstrand
Christina Svegne
Helena Tengstrand, ordförande
Marianne Toreblad

Elin Bille, komminister

Ersättare:
Lars-Ingvar Johansson,
Caroline Ejebjörk Joonas
Carolina Ingolf-Svensson