Foto: Pär G Bengtsson

Församlingsrådet i Allerum

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men får i sitt ställe utse annan präst som ledamot.

Ordförande: Anita Linde, 072-544 22 67

Ledamöter:
Bodil Bertilsson
Anita Linde, ordförande
Signe Lindvall
Lennart Nilsson
Magnus Thelin
Eskil Tyrberg

Nina Karemo, komminister

Ersättare:
Johan Bertilsson
Yvonne Johansson
Knut-Göran Knutsson