Församlingsinstruktion

En församlingsinstruktion är ett styrdokument som anger vilken kyrka och vilken riktning församlingen och pastoratet har för de närmaste fyra åren. Allerums pastorat har antagit en församlingsinstruktion för åren 2020-2023. Instruktionen har vuxit fram under två terminer och ett par hundra människor har låtit sin röst komma till tals vid gemensamma samlingar för såväl medlemmar som förtroendevalda och anställda. Barn i kyrkans grupper har berättat om sin omvärld och sin kyrka. Ungdomar i kyrkans grupper har formulerat hur de uppfattar kyrkans identitet och vad de vill att kyrkan ska prioritera.

 

Här kan du läsa församlingsinstruktionen i sin helhet (pdf) (KLICKBAR LÄNK)