Foto: Pär G Bengtsson

Dopklänningar till utlåning

Foto: Pär G Bengtsson
Foto: Pär G Bengtsson

Du som vill döpa ditt barn i någon av Allerums pastorats kyrkor har möjlighet att låna en dopklänning.
Kontakta pastorsexpeditionen, tfn 042-16 70 00.