Foto: Pär G Bengtsson

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten.

Man väljer då oftast en enklare kista och mindre blommor. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket.

Pär Bengtsson, Kyrkogårdsföreståndare

Bårtäcket i Allerums pastorat bokas i samband med bokning av begravning och är kostnadsfritt.

Foto: Pär G Bengtsson