Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon: +46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

#vardeljus i Svenska kyrkan

- en del av #metoo. 1382 kvinnor i upprop mot trakasserier och övergrepp i kyrkan. Läs kyrkoherde, Katarina Egfors Härnrings tankar.

”Tystnaden behöver brytas, skammen behöver placeras där den hör hemma. Den är inte vår att bära". Så skriver idag 1382 anställda kvinnor i Svenska kyrkan på uppropet. #vardeljus!

Från alla håll i vår värld, i vårt land, kommer berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp i #metoo-upprop. Nu synliggörs det som skett och sker inom kyrkan och det är berättelser som måste få berättas, måste få höras. Kyrkan är ingen fredad plats från de strukturer, den skam- och tystnadskultur som fått råda och som möjliggör övergrepp. I Svenska kyrkan Alingsås råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp, vare sig du är anställd, ideell, församlingsbo eller på annat sätt deltar i våra verksamheter.  

I Svenska kyrkan Alingsås råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp, vare sig du är anställd, ideell, församlingsbo eller på annat sätt deltar i våra verksamhet.  

Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde Alingsås pastorat

I varje stift finns kontaktpersoner – en man och en kvinna utsedd av biskopen – som är utbildade att möta och stödja den som upplever sig kränkt och utsatt av anställd, förtroendevald eller annan person. I Alingsås pastorat finns också samtalsmottagning som kan ge råd och samtalsstöd.

Uppropet #vardeljus visar att vi måste fortsätta arbetet med att bryta destruktiva maktstrukturer och förändra attityder. 

Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde Alingsås pastorat

Läs andras berättelser på bloggen #vardeljus