Foto: Gustaf Helsing / IKON

#vardeljus i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

- en del av #metoo. 1382 kvinnor i upprop mot trakasserier och övergrepp i kyrkan. Läs kyrkoherde, Katarina Egfors Härnrings tankar.

”Tystnaden behöver brytas, skammen behöver placeras där den hör hemma. Den är inte vår att bära". Så skriver idag 1382 anställda kvinnor i Svenska kyrkan på uppropet. #vardeljus!

Från alla håll i vår värld, i vårt land, kommer berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp i #metoo-upprop. Nu synliggörs det som skett och sker inom kyrkan och det är berättelser som måste få berättas, måste få höras. Kyrkan är ingen fredad plats från de strukturer, den skam- och tystnadskultur som fått råda och som möjliggör övergrepp. I Svenska kyrkan Alingsås råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp, vare sig du är anställd, ideell, församlingsbo eller på annat sätt deltar i våra verksamheter.  

I Svenska kyrkan Alingsås råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp, vare sig du är anställd, ideell, församlingsbo eller på annat sätt deltar i våra verksamhet.  

Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde Alingsås pastorat

I varje stift finns kontaktpersoner – en man och en kvinna utsedd av biskopen – som är utbildade att möta och stödja den som upplever sig kränkt och utsatt av anställd, förtroendevald eller annan person. I Alingsås pastorat finns också samtalsmottagning som kan ge råd och samtalsstöd.

Uppropet #vardeljus visar att vi måste fortsätta arbetet med att bryta destruktiva maktstrukturer och förändra attityder. 

Katarina Egfors Härnring, kyrkoherde Alingsås pastorat

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

I varje stift finns en kvinna och en man som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer.

Samtal och stöd

Svenska kyrkan i Alingsås har en lång erfarenhet av att stötta människor som är i behov av hjälp. Tveka inte att kontakta oss, eller låt oss kontakta dig.

En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.