Foto: Urban Guvelius

Voxna kyrka

Voxna kyrka uppfördes strax efter det att den nya stenkyrkan i Ovanåker blivit färdig och invigdes 1759. Den är tornförsedd och av trä.

Kyrkans altartavla föreställer Kristi uppståndelse och är en kopia av altartavlan i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm.

Orgeln är en Setterqvistorgel från 1888 med bevarad fasad från en äldre orgel.

Bröderna Gahn gjorde en resa till Voxna bruk i augusti 1765. De hade en besvärlig resa via Ore och Dalfors bruk i Dalarna, men beskrev lyriskt kyrkan. ”Av alla de kyrkor, som vi dittills sett, behagade denna oss mest i anseende till den goda smak, som uppenbarade sig såväl i dess yttre som i prydandet av dess inre. Den är av trä och nyligen uppförd av herrar Bruksintressenterna, Räntmästar Gahn och Köpman Hultman, samt både stor och ljus.
(Tryckt i: Hälsingerunor 1923).

Någon gång i slutet av 1700-talet, osäkert när, skänkte brukspatron en brudkrona av förgylld koppar med silverhängen. Den är betydligt mindre än ovanåkerskronorna och var enligt dåtidens senaste modet. Patronen hade sett sig om i världen och förmodligen anlitat en ansedd guldsmed, även om vi idag inte vet vem som gjort brudkronan.

I Voxna kyrka firas gudstjänst ungefär varannan söndag från påsk till jul. Under vintermånaderna firas gudstjänsterna i församlingshemmet med samma intervall.

Foto: Urban Guvelius