Våra kyrkor och kapell

Vi har sju kyrkor och kapell i vår församling. Kyrkorna är främst gudstjänstrum, men de är också några av bygdens mest intressanta byggnader ur kulturhistorisk synpunkt.

Två av kyrkorna är byggda på 1700-talet, två kapell är byggda på 1800-talet och S:t Olofs kapell är från slutet av 1900-talet.

Här firar vi gudstjänster sön- och helgdagar. Här firas också livets högtider: här döps barn, unga och vuxna, här kan man gifta sig och här tar vi avsked av våra kära som gått ur tiden.