Meny

Våra barngrupper

Barnverksamheten i Alfta Ovanåkers församling inom Svenska Kyrkan vänder sig till nyfödda med föräldrar till 13 åringar. I våra barnverksamheter erbjuder vi en miljö av värme och omtanke där barnen och föräldrarna kan känna sig hemma.

Angående Coronaviruset och vår verksamhet

Som de flesta vet har Coronaviruset påverkat många delar av världen, vilket också skapar oro och stress hos människor. Givetvis har många av er frågor och funderingar, vilket vi vill besvara här nedan.

Vi i Alfta Ovanåkers församling anpassar vår verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. I nuläget innebär det att vi tillfälligt ställer in några av våra verksamheter för att värna om allas vår hälsa och minimera smittspridning i solidaritet med våra medmänniskor.

BARN- OCH FAMILJEVERKSAMHETEN

Vi kommer från och med nu och tills vidare ställa in all barnverksamhet. Detta med hänsyn till allas vårt ansvar att inte sprida smitta. Vi ber att få återkomma när vi tar upp verksamheten igen och följer utvecklingen och råden från myndigheterna.

 UNGDOMSVERKSAMHETEN

KU-grupperna ställs också in tills vidare.