Svabensverks kyrka

Svabensverk ligger i de sydligaste delarna av vår församling, och angränsar till Envikens församling.

Svabensverks kyrka ligger alldeles intill riksväg 50 som kommer från Falun och går upp mot Alfta. Kyrkan är belägen alldeles i början när man kommer in i Svabensverk, på den vänstra sidan av riksvägen om man kommer från Falun.

I stapeln hänger en kyrkklocka som kallas Kristineklockan och är den första gjutjärnsklocka som beställts från Sheffield i England.

En liten klockstapel ligger i skogsbrynet bakom kyrkan. Det är en kvadratiskt formad klockstapel, klädd med rödmålade brädor och täckt med en spåntäckt huv.

1972 genomgick kyrkan en omfattande restaurering.

Söndagen den 12 juli 1885 förrättades första gudstjänsten i den nya kyrkan.

Kyrkan är liten och med ett utseende likt ett kapell. Denna byggnad var tidigare en skola som man år 1864 började bygga om till en kyrka.