Foto: Björn Wiksten

S:t Olofs kapell

S:t Olofs kapell i Edsbyn är den yngsta av församlingens gudstjänstlokaler. Byggnaden innehåller dessutom lokaler för församlingsverksamhet och uppfördes 1980-1981, med en utbyggnad under 2002.

Kapellet har i fonden ett stort fönster, vilket låter naturen fungera som altartavla.

Inredningen har ett inslag av blåfärgade snickerier.

I sakristian finns en andaktsplats med altare, kors och piscina tillverkade av Torsten Svensson av trä från ett äppelträd som stod vid den gamla Nirsjonsgården. De sista ägarna av gården var fem ogifta syskon Olsson, vilka testamenterade den till Ovanåkers församling för att uppföra en gudstjänstlokal i Edsbyn.

Gudstjänst firas i S:t Olofs kapell i stort sett varje onsdagmorgon samt de söndagar då gudstjänst ej firas i Ovanåkers kyrka
 
 

Foto: Björn Wiksten
Foto: Mia Ledin Ringbo
Grillplats vid s:t olofs kapell
Lillkyrkan vid s:t olofs kapell