Foto: Magnus Aronson /Ikon

Skänk en gåva!

Vill du skänka en Gåva så kan du/ni sätta in gåvan på Bankgiro 5200-7804.

Glöm ej att märka inbetalningen med avsändare, ändamål och vid minnesgåvor även namn på den som har avlidit.

Tack för din Gåva!