Foto: Magnus Aronson /Ikon

Skänk en gåva!

Vill du skänka en Gåva så kan du/ni sätta in gåvan på Bankgiro 5200-7804.

Glöm ej att märka inbetalningen med avsändare, ändamål och vid minnesgåvor även namn på den som har avlidit.

Tack för din Gåva!

 

 

Vill du skänka en gåva till familj till familj:

VILL DU SKÄNKA EN GÅVA TILL PENSIONÄR TILL PENSIONÄR: