Foto: Wikipediaanvändare "Kvant"

Ovanåkers kyrka

Ovanåkers kyrka uppfördes av sten 1744-1753 på ungefär samma plats som en gammal träkyrka tidigare stått. Kyrkan saknar torn, men har i stället en klockstapel av trä.

Altaruppsatsen är en relief av Carl Johan Dyfverman från 1890. Den föreställer Jesus på korset med Jerusalem i bakgrunden. Den gamla altaruppsatsen, som fanns i den gamla träkyrkan, kom med tiden att uppfattas så omodern att den togs bort och placerades i klockstapelns förrådsutrymme ett drygt århundrade. Den står numera vid dopfunten och föreställer frälsningshistorien från syndafallet till Jesu uppståndelse på Påskdagen.

Från den gamla kyrkan äger kyrkan en predikstol, som är utsmyckad med figurer föreställande de fyra evangelisterna. I predikstolstaket hänger en duva, symbolen för den helige Ande, som skall ge predikanten kraft att inte bara förmedla sina egna tankar, utan också Guds Ord i predikan.

Orgeln byggdes 1845 av orgelbyggaren Jonas Wengström (1795-1855) från Erskpers i Vängsbo by i Ovanåker. Orgelverket är sedan dess utbytt och den nuvarande orgeln är en Hammarbergorgel, men fasaden är fortfarande Wengströms.

I Ovanåkers kyrka eller S:t Olofs kapell firas gudstjänst i stort sett varje sön- och helgdag under året.

Ovanåker kyrka i panorama

Foto: Björn wiksten
Foto: Mia Ledin Ringbo