Foto: Urban Guvelius

Mattsmyra kapell

I Mattsmyra finns ett unikt träkapell byggt i slutet av 1800-talet.

Mattsmyra kapell fick sitt unika utseende tack vare prosten Ferdinand Wahlström i Voxna och dåvarande folkskoleinspektören Richard Norén. Det invigdes 1888, men brann ner redan julnatten 1890. Det nuvarande kapellet återuppfördes som en kopia av det förra och invigdes 1891.

Kapellet är byggt i en enhetlig nygotik med synliga takstolar och har snidade detaljer, där ett likarmat, grekiskt, kors är ett återkommande motiv.

Altaruppsatsen utgörs av ett kors med svepeduk och törnekrona och är skulpterad av bildhuggaren Dyfverman.

Gudstjänst firas i Mattsmyra några gånger under sommarhalvåret. Dessutom firas varje jul julotta med levande ljus i kapellet.

Mattsmyra Kapell Foto: Urban Guvelius
Foto: Urban Guvelius
Mattsmyra Kapell Foto: Jenny Christoffersson
Mattsmyra Kapell Foto: Jenny Christoffersson