Foto: Magnus Aronson /Ikon

ACT-internationellt arbete

Vi är en del av något större! Hela Världen!

I Alfta-Ovanåkers församling engagerar vi oss även i internationellt arbete och det gör vi genom ACT som är Svenska kyrkans internationella arbete och står för att agera. Vi vill omsätta vår tro i praktiskt handling och sätta alla människors lika värde i centrum, oavsett var vi bor på vår jord. Tillsammans med tusentals engagerade, lokala församlingar och gräsrotsrörelser runt om i världen kämpar vi för att människor inte bara ska överleva utan få ett värdigt liv.

Vi organiserar regelbundet insamlingar och sprider information om ACT:s arbete. Under fastetiden, advents och jultid gör vi särskilda insamlingar för att tillsammans kunna göra skillnad för människor som lever i fattigdom, krig, katastrofer och förtryck.

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon!

Kontaktuppgifter:

Elsie-Marie Einarsson 0271-340 60

elsie-marie.einarsson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent/Samordnare för ACT – Internationella gruppen

Alfta–Ovanåkers församling

 Länkar:

https://www.svenskakyrkan.se/act