Meny

Internationellt arbete

Vi är en del av något större! Hela Världen!

Det internationella arbetet består i vår församling av flera olika delar:

  • Mission - att föra ut det glada budskapet om befrielsen i Jesus Kristus.
  • Internationell diakoni - att hjälpa människor till ett bättre liv genom katastrofinsatser och långsiktigt arbete.
  • Vänförsamlingsutbyten.

I församlingen finns en internationell grupp. Vi vill sprida information och väcka engagemang för Hela Världen. Vi organiserar regelbundet insamlingar under fastetid och advents- och jultid. Tillsammans med andra organisationer görs också punktinsatser och andra insamlingar. Vid naturkatastrofer blir det akuta hjälpbehov och Svenska kyrkan i utlandet har ett 40-tal kyrkor ut i världen. Svenska kyrkan är ofta först på plats med sina hjälpinsatser. Nu är Afrika i fokus med den svält som finns.