Meny

Dop

Hur skall vi beskriva dopet? Vad är dopet för något? Dopet i första hand en gåva från Gud, ett tecken på Guds kärlek till den enskilda människan.

Men dopet är något mer än ett tecken, mer än en symbol. Till skillnad från de andra kyrkliga handlingarna, konfirmation, vigsel och begravning, räknas dopet som ett sakrament, en gudstjänsthandling där ett jordiskt element förmedlar andlig verklighet. Det är genom dopet jag får min personliga del i det Jesus har gjort för mänskligheten. Det är i dopet jag får syndernas förlåtelse och evigt liv. I dopet dör jag tillsammans med Kristus och uppstår tillsammans med Honom.

Jesus själv döptes av Johannes döparen, inte för att Han egentligen behövde, utan för att motivera oss att gå in under dopet. Om Jesus döptes, kan väl ingen av oss säga att vi inte behöver dopet. För vi står väl inte närmare Gud än Jesus gjorde?

Vi har fått dopet som ett uppdrag av Jesus själv.

Gud älskar alla människor. Det är Jesus som har fått makten att föra oss in i Guds kärlek. Alla behöver Guds kärlek, Jesus gör inga undantag. Alla, även hedningarna, även barnen. Därför är dopet ett enda, det är ingen kvalitetsskillnad mellan ett barndop och ett vuxendop.

Dopet är en ren gåva från Gud, som inte kräver något från mottagaren. Det enda som förutsätts är att vi tar emot gåvan, att vi öppnar paketet. Om vi får en gåva av någon är det sällan vi låter presentpappret vara på, även om det är vackert att se på. Vi förstår, att det är det som finns inuti som är det verkligt värdefulla. På samma sätt är det med dopet som gåva. Jag kan välja att låta gåvan ligga kvar i sitt omslag, se på fotografier från dopet och glädjas åt den gemenskap jag får känna med vänner och släktingar. Men det är först när jag verkligen öppnar dopets gåva och tar emot den i tro och tillit som dopet får ett verkligt värde. Ett värde som är så stort att det håller att leva och dö på!

Vill Du bli döpt? Vill Du låta döpa Ditt barn? Kontakta församlingsexpeditionen 0271-10079, så kan vi bestämma tid för samtal om dopet.

Han säger: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Matt. 28:18-19

Det finns dopklänningar att låna i församlingen

För lån av dopklänningar ring0271-100 79