Foto: Johanna Rosén /Ikon

Diakoni

Diakoni

Diakoni betyder ”tjänst” och är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det även för kyrkans sociala arbete. Diakoni är kristen tro i praktisk handling, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.