Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Dataskyddsförordningen – GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Alfta-Ovanåkers församling anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

VI FORTSÄTTER VÅRT ARBETE FÖR ANPASSNING TILL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Vi fortsätter arbetet genom att anpassa våra tekniska system samt att vi ser över och justerar rutiner och arbetssätt i församlingen.

Alfta-Ovanåkers församling är personuppgiftsansvarig och vi ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dom med respekt och i enlighet med gällande förordningar och lagar.

STYRDOKUMENT
Alfta-Ovanåkers kyrkoråd har tagit fyra olika styrdokument som exempelvis visar beskriver församlingens syn på personuppgifter och principer och riktlinjer för hanteringen av personuppgifter samt som beskriver församlingens förhållningssätt till information och informationssäkerhet.

Informationssäkerhetspolicy

Personuppgiftspolicy

Dataskyddspolicy

Personuppgiftspolicy och riktlinjer för begravningsverksamheten

DATASKYDDSOMBUD
Vi har ett dataskyddsombud som kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med personuppgifter och integritetsskydd.

Dataskyddsombudet kan du nå via e-post:
maria.unborg@svenskakyrkan.se  eller alfta-ovanaker@svenskakyrkan.se
 

Här kan du läsa om dataskyddsförordningen-gdpr