Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Begravning

Avsked och överlämnande

Begravningen handlar i första hand om avsked och överlämnande. Vid begravningen får vi en möjlighet att ta ett ordentligt avsked av den döde. Några, ofta de allra närmaste, har kanske haft möjlighet att ta ett ordentligt avsked redan i livet. Men för de flesta blir det knappast så. Det är sällan man har kraft eller insikt att ta det där sista avskedet ens när döden är väntad. Döden inträffar dessutom ofta oväntat och oförberett. De många vännerna, arbetskamraterna, släktingarna och grannarna är knappast med vid dödsbädden, men har ett behov av att få ta ett avsked. Avskedet kan vara smärtfyllt, men också fyllt av tacksamhet och minnen.

Överlämnandet av den döde i Guds händer är det särskilt kristna i begravningen. Döden är inte slutet. Vår övertygelse, eller åtminstone vårt hopp, är att det finns något utöver det synliga och jordiska. Vi tror att vi kommer att leva vidare i någon form. Exakt hur det kommer att se ut, kan vi nog aldrig veta här på jorden. Tänk dig det allra bästa du vet – himmelriket eller vad vi nu skall kalla det, är förmodligen ännu bättre. Där skall allt det brustna vara lagat, allt det trasiga bli helt, allt det tomma fyllas. Tror jag!

Svart och vitt är begravningsgudstjänstens färger. Det svarta talar om saknaden, sorgen, det vita om hoppet och tacksamheten. I de allra flesta fall äger en begravningsgudstjänst rum när någon har dött. Det är egentligen inte nödvändigt: det enda som svensk lagstiftning säger är, att den avlidne skall behandlas med respekt och ”komma i jorden” på något sätt. Av olika anledningar åligger det fortfarande Svenska kyrkan att svara för begravnings- verksamheten i vårt land, detta finansieras med en särskild begravningsavgift, som alla betalar oavsett kyrkotillhörighet. Alla som tillhör Svenska kyrkan har dessutom rätt till en begravningsgudstjänst i hemkyrkan eller i någon annan kyrka.
I begravningen står tro och vetande sida vid sida:
Av jord är du kommen.
Jord skall du åter bli.
Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

Om din avlidna anhöriga ska begravas i Alfta-Ovanåkers församling kan du kontakta oss för att bestämma tid och plats. Kyrkogårdens administration når du på telefon : 0271-104 19 

 

 

Begravning riktar sig till alla, oavsett livsåskådning, som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige. Den förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravnings-verksamheten. Mina önskemål. Där kan man berätta hur man tänker sig sin egen begravning - till stöd för nära och anhöriga.