Kyrkogårdar

Alfta-Ovanåkers församling har tillsammans över 8 300 gravar.

Arbetet med förankring av gravstenarna, som påbörjades under 2014 fortsätter och detta är något som alla kyrkogårdar måste göra. Målet är att få en trygg kyrkogård att besöka och arbeta på. Kyrkogårdens säkerhet är ett delat ansvar mellan Dig som är gravrättsinnehavare med ansvar för graven och gravstenen, och församlingen som har arbetsmiljöansvar. Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer för kontroll och återmontering av gravvårdar. 

Säkerhet

Kyrkogården är en plats som besöks av allmänheten och det är en arbetsplats för kyrkogårdspersonal och nhyrd personal. Därför har kyrkogårdsförvaltningen ansvar för kontrollen av gravvårdssäkerheten. Vid behov av årgärder på gravvården är det gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda gravstenar som inte är tillräckligt förankrade. Berörda gravrättsinnehavare kommer att få brev om detta när det blir aktuellt.

gravskötsel

Vi kan idag erbjuda gravskötsel på alla våra kyrkogårdar. Säsongsarbetarna på våra kyrkogårdar arbetar mellan maj och oktober. Penséer planteras så fort tjälen har gått. Sommarplantor sätts ut på gravarna till midsommar, de tas sen bort när ljung ska sättas dit på hösten. Granris/kransar läggs ut till Allhelgonahelgen.

Askgravplatserna

Problem har uppkommit på våra askgravplatser genom att många lägger dit personliga föremål, ljus etc. Vi vill vänligen be Er att följa de villkor Ni skrivit under och som gäller för askgravsplatserna. Kyrkogårdspersonalen plockar bort alla förmål med jämna mellanrum och dessa finns att återfås hos kyrkogårdsföreståndaren.

INFO

Många undrar varför gravstenarna står kvar trots att man återlämnat gravrätten. Detta kan ha olika orsaker ex kulturhistoriskt intresse, eller att det blir tomt på kyrkogården om man plockar bort dem. Man vill inte ha för bråttom att ta bort dem, eftersom det händer att människor ångrar sitt beslut.

 

GRAVSKÖTSEL 2020

Vi erbjuder idag tre olika avtalsformer:

A. Ettårsavtal

Avtalet löper tills vidare med en årlig faktura till det att avtalet skrivs om eller sägs upp.

B. Fasttidsavtal

Avtalstid på 3 år där man betalar in fastställt pris i förväg. Vid avtalstidens utgång sänder vi ut information med erbjudande att teckna ett nytt gravskötselavtal.

C. Avräkningsavtal

Inbetalning av valfritt belopp varefter skötselavgiften avräknas årligen. Skötselavgiften justeras årligen enligt respektive års prislista. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker, varefter ett erbjudande om nytt avtal erbjuds. Beloppet som sätts in bör räcka i minst fem år annars är fasttidsavtal att rekommendera.

Vad ingår i grundskötsel?

Grundskötsel innebär att vi rensar, ansar, vattnar och gödslar samt riktar gravvården på gravplatsen vid behov.

Utgör grundskötsel - sommarplantering?

 beställningssedeln väljer ni vilka blommor samt antal blommor ni önskar skall planteras på graven ur vårt sortiment. Ni kan även överlåta valet av blommor till oss så använder vi de blommor som vi tycker lämpar sig väl på gravplatsen.

Grundskötsel av gravplats

Gravplats upp till 2 gravplatsers bredd 500:-/år. Gravpalts över 2 gravplatsers bredd 600:-/år. Grusgrav 860:-/år.

Som tillägg till grundskötseln kan du välja sommarplantering med sommarblommor

Välj själv det antal plantor av de sorter ni önskar skall planteras på gravplatsen.

Höga plantor 45:-/styck, välj mellan: Begonia, Pelargon, Fuchsia och Marguerite eller låt oss välja åt er - trädgårdsmästarens val.

Låga plantor 25:-/styck, välj mellan: Lobelia,  Silverek, Tagetes, Isbegonia och Alyssum eller låt oss välja åt er - trädgårdsmästarens val.

Tillval för vår och höst

Penséer som vårplantering 25:- st, Miniros vår 110:- st, Ljung som höstplantering 70:- st, Vinterkrans 215:- st, Vinterdekoration 215:- st och Vintertäckning med granris 235:-/år.

Har ni frågor om gravskötsel så är ni välkommen att kontakta oss. Vi förklarar gärna mer om avtalets innebörd, hur ni fyller i beställningssedeln, råd om antalet plantor och gör en beräkning vad det blir för pris.

 

KONTAKTSKYLTAR

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.
Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.
För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.


Huvudmannen=Svenska kyrkan Alfta-Ovanåker
Gravanordning=Gravvårdar(gravstenar/kors) och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller andra liknande anordningar på en gravplats.

Kyrkogårdsföreståndare i Alfta

Daniel Sigfridsson, Kyrkogårdsföreståndare i Alfta och Ovanåker

Alfta-Ovanåkers församling

Kyrkogårdsföreståndare

Kyrkogårdsadministration

Anna Westman

Alfta-Ovanåkers församling

kyrkogårdsadministration