Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkogårdar

GRAVSKÖTSEL 2022

Vi kan idag erbjuda gravskötsel på alla våra kyrkogårdar. Säsongsarbetarna på våra kyrkogårdar arbetar mellan maj och oktober. Penséer planteras så fort tjälen har gått. Sommarplantor sätts ut på gravarna till midsommar, de tas sen bort när ljung ska sättas dit på hösten. Granris/kransar läggs ut till Allhelgonahelgen.

Vi erbjuder tre olika avtalsformer:

A. Ettårsavtal

Avtalet löper tills vidare med en årlig faktura till det att avtalet skrivs om eller sägs upp.

B. Fasttidsavtal

Avtalstid på 3 år där man betalar in fastställt pris i förväg. Vid avtalstidens utgång sänder vi ut information med erbjudande att teckna ett nytt gravskötselavtal.

C. Avräkningsavtal

Inbetalning av valfritt belopp varefter skötselavgiften avräknas årligen. Skötselavgiften justeras årligen enligt respektive års prislista. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker, varefter ett erbjudande om nytt avtal erbjuds. Beloppet som sätts in bör räcka i minst fem år annars är fasttidsavtal att rekommendera.

Vad ingår i grundskötsel?

Grundskötsel innebär att vi rensar, ansar, vattnar och gödslar samt riktar gravvården på gravplatsen vid behov.

Utöver grundskötsel - sommarplantering?

 beställningssedeln väljer ni vilka blommor samt antal blommor ni önskar skall planteras på graven ur vårt sortiment. Ni kan även överlåta valet av blommor till oss så använder vi de blommor som vi tycker lämpar sig väl på gravplatsen.

Grundskötsel av gravplats

Gravplats upp till 2 gravplatsers bredd 500:-/år. Gravpalts över 2 gravplatsers bredd 600:-/år. Grusgrav 860:-/år.

Som tillägg till grundskötseln kan du välja sommarplantering med sommarblommor

Välj själv det antal plantor av de sorter ni önskar skall planteras på gravplatsen.

Höga plantor 45:-/styck, välj mellan: Begonia, Pelargon, Fuchsia och Marguerite eller låt oss välja åt er - trädgårdsmästarens val.

Låga plantor 25:-/styck, välj mellan: Lobelia,  Silverek, Tagetes, Isbegonia och Alyssum eller låt oss välja åt er - trädgårdsmästarens val.

Tillval för vår och höst

Penséer som vårplantering 25:- st, Miniros vår 110:- st, Ljung som höstplantering 70:- st, Vinterkrans 215:- st, Vinterdekoration 215:- st och Vintertäckning med granris 235:-/år.

Har ni frågor om gravskötsel så är ni välkommen att kontakta oss. Vi förklarar gärna mer om avtalets innebörd, hur ni fyller i beställningssedeln, råd om antalet plantor och gör en beräkning vad det blir för pris.

 

Gravsatta på våra kyrkogårdar finns att söka via www.gravar.se

KONTAKTSKYLTAR

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.
Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.
För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.


Huvudmannen=Svenska kyrkan Alfta-Ovanåker
Gravanordning=Gravvårdar(gravstenar/kors) och andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller andra liknande anordningar på en gravplats.