Foto: Wikipediaanvändare "Kvant"

Alfta kyrka

Alfta kyrka hittar du mellan Bollnäs och Edsbyn i södra Hälsingland, en vacker bygd med anor från 1200-talet.

Alfta kyrka byggdes på 1200-talet, men den ser idag inte ut som den gjorde då. Uppgifter om den medeltida kyrkan kan hittas i O. Bromans bok "Glyssisvallur". 

Grunden till den nuvarande kyrkobyggnaden lades på senhösten år 1765 och den invigdes år 1770. Kyrkan har restaurerats fler gånger under årens lopp, bl a efter en brand 1793.

Man kan läsa om kyrkans inventarier och en del historia i ett häfte skrivet av Åke Nisbeth och utgiven av Uppsala stifts kyrkobeskrivningsredaktion år 1994

Alfta kyrka i panorama

Foto: Åsa Tollén