Verksamheter under hösten

Välkommen att delta i någon eller några av våra olika grupper och verksamheter.

Följande verksamheter är igång från och med vecka 36, 4/9 2023

Måndagar:

Stickcafé kl. 18.30 i församlingshemmet.

Tisdagar:

Morgonbön 08.15 i kyrkan

Babycafé för barn och familj (barn 0-5 år) 10.00-12.00 i församlingshemmets aktivitetshus, drop in. Sångstund ca kl. 11.00. Träffar med sång, lek, skapande och fika. Det finns kaffe/te och enklare fika (samt micro för att värma medhavd mat).

Sopplunch och andakt 12.00 i församlingshemmet. Pris 50:-. 

Lovsångsmässa 18.00 i kyrkans sakristia (använd huvudingången eller sidoingången).

 Onsdagar:  

Morgonbön 08.15 i kyrkan.

Onsdagsträffen 14.00-16.00 i Blomstermåla missionskyrka, 10-13 år. Fika, skapande, bibelberättelse, sång och gemenskap.

Kyrkokören 19.00-20.30 i församlingshemmet.

Torsdagar:  

Morgonmässa 08.15 i kyrkans sakristia (använd huvudingången eller sidoingången)

Kompiskören 17.00 Sång och pyssel för dig som är 6-9 år. 

Bibelstudium 18.00 För dig som är nyfiken och vill komma närmare Bibelns ord och budskap tillsammans med andra.

Fredagar:

Morgonbön 08.15 i kyrkan