Information om Covid-19

Nyhet Publicerad Ändrad

Här finner du aktuell information om hur Ålems församling agerar utifrån de rekommendationer, riktlinjer och restriktioner som är aktuella.

Tiderna vi är i liknar inget annat. Pandemin har påverkat vårt sätt att leva och umgås på många plan. Ibland har vi tvingats till snabba beslut, vissa har varit lyckade andra har varit sämre, men utifrån de kunskaper och riktlinjer vi får försöker vi göra det bästa av situationen.

Vi fortsätter tills vidare att sitta på varannan bänkrad i kyrkan, och med det kan kyrkan ta in ca 240 st besökare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens 3 rekommendationer till allmänheten från den 9/2-2022, och dessa är:

- Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.

- Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom         som kan vara covid-19.

- Den som är vuxen och inte vaccinerad bör fortsatt vara försiktig och undvika           trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk     riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Titta på vår hemsida, vår facebooksida eller i Kommunkollen för mer information. 

Expeditionen är öppen för besök under måndag, onsdag och fredag från 09:00-12:00. Du är också välkommen att ringa 0499-799000 under expeditionstiderna  eller maila oss på alem.forsamling@svenskakyrkan.se

Må Gud välsigna oss alla!