Hjälp folket i Ukraina

Nyhet Publicerad Ändrad

Här finner du information för hur du kan hjälpa människorna i Ukraina

Bön för fred i Ukraina 

Biskop Fredrik Modéus har delat med sig av en bön för fred och styrka för alla de drabbade i Ukraina. Ta gärna del av den nedanför;

Gud, krigets vanvett är ofattbart, vittnesbörden från Ukraina outhärdliga, ondskan kommer så nära. 

Gud, hjälp oss kämpa för det goda, förvandla vår rädsla till handling, och förlamande vanmakt till kamp. 

Gud, vi sörjer en fred vi trodde var evig, ett Europa i krig gör oss rädda,
låt de som bär ansvar besinna sig. 

Gud, familjer splittras och människor dör, barn förlorar sin framtid, folket sin frihet, vi förstår inte varför du låter detta ske. 

Gud, tack för medmänsklighet och solidaritet, för alla vidöppna famnar och hjärtan,
hjälp oss stå enade i stöd och hjälp. 

Gud, du är med din värld i det svåraste,
det är fastans löfte och påskens förvissning, tack för att vi får hoppas på dig. 

Amen 

Bidrag

Svenska kyrkan samlar in medel genom act som är vårt organ för bistånd. Det går att ge ett bidrag genom församlingens act-grupp med swish-nummer 123 266 74 59. Vi tackar för din gåva.