Gudstjänst via webben

Nyhet Publicerad Ändrad

Under coronapandemin har vi valt att spela in våra huvudgudstjänster och sända dem digitalt. Du når söndagens gudstjänst via vår facebooksidawww.facebook.com/alemsforsamling