En person tänder ett ljus med hjälp av lågan på ett stort dopljus.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Ålems församlings nya kyrkoherde

Nyhet Publicerad Ändrad

Ålems församlings nya kyrkoherde heter Henrik Broman. Han tillträdde 1 augusti och mottas i högmässan den 28 aug. kl 10.00 av församlingen och Växjö stifts biskop Fredrik Modéus. Vill du komma i kontakt med Henrik så nås han på telefon: 0499-799 001