Vi öppnar upp

Nu kan vi samlas igen! Åkerbo församling inbjuder åter till gudstjänst i våra kyrkor, med hänsyn till nya bestämmelser om maxantal för deltagare från och med juni månad.

Från och med den 13 juni kommer vi att fira mässa i Rystad kyrka och en kvällsgudstjänst i Askeby klosterkyrka varje söndag under sommaren. Även friluftsgudstjänster och musikgudstjänster kommer att genomföras denna sommar i de kyrkor som bedöms som lämpliga ur säkerhetssynpunkt, enligt gällande begränsningar och de nya bestämmelserna. Nu ser vi fram emot gudstjänster, musik och annan sommarverksamhet.

Varmt välkommen till kyrkorna önskar Ulf Hjertman, kyrkoherde.

Det är beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten den 12 maj om höjning av maxtalen för antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, från och med 1 juni, som möjliggjort dessa förändringar (se faktaruta nedan).  Det är med stor lättnad och glädje vi nu åter kan mötas i gudstjänst och vid livets viktiga högtider i dop, vigsel och begravning.

Men det är fortfarande viktigt med hänsyn och omtanke om varandra. Det gäller såväl begränsning i antal personer som möjlighet till säkerhetsavstånd och säker in- och utpassering. Restriktionerna specificerar att det är anvisade platser som gäller för att kunna samlas fler vid allmänna sammankomster. Kyrkvaktmästaren kommer att anvisa platser som säkrar avståndet till andra deltagare i kyrkorummet vid all verksamhet i våra kyrkor.

Tid och plats för gudstjänster

  • I Rystad kyrka firas mässa utomhus på söndagarna under hela sommaren, klockan 10.00 från den 13 juni.  
  • I Askeby kyrka firas gudstjänst kl. 18 på söndagskvällarna. 
  • För musikgudstjänster och friluftsgudstjänster se vårt kalendarium här på  webben.

Regler vid kyrkliga handlingar, dop, vigsel och begravning, gäller från 1 juni

50 personer kan delta även vid dop, vigsel och begravningar. Villkoren som ska uppfyllas är dock att begränsa rörelser av människor i kyrkorummet. Vid kyrkliga handlingar får inte fler än fyra personer röra sig samtidigt, till exempel vid avskedstagandet vid begravningsgudstjänster. Några av våra kyrkor klarar i dagsläget inte dessa krav och kommer inte att användas innan nya regler införs.

Vid hyra av församlingshem för till exempel dopfester gäller ett maxantal på 8 personer tills vidare.
  
Vid begravningar och urnnedsättningar utomhus gäller ett maximalt deltagarantal på 100 personer.