Välkommen till Åkerbo, Stefan!

Vi har från den 1 januari en ny präst i församlingen. Såhär presenterar han sig.

Hej, mitt namn är Stefan Alström och jag kommer ursprungligen från Lidköping i Västergötland, vilket kanske hörs när jag pratar. Jag flyttade till Östergötland i slutet på 80-talet och här träffade jag min fru Maja som är diakon. Vi har 6 barn tillsammans, 3 var, som alla bor spridda runt om i Sverige. September 2017 flyttade vi till Linghem.

Mina första ca 20 år av mitt yrkesverksamma liv arbetade jag med djur, som djurskötare/ladugårdsförman/stuterichef med några avsteg som skogshuggare och väktare. I början av 90-talet började jag plugga vid Linköpings universitet. Först till lärare/pedagog och senare till präst. Som pedagog läste jag en del specialpedagogik med inriktning mot funktionsvariationer. Jag har arbetat både med ungdomar som gick i RH-klasser (klass för rörelsehindrade elever. red. anm.), gravt synskadade, gravt hörselskadade och ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

År 2008 prästvigdes jag i Linköpings domkyrka och mitt första år som pastorsadjunkt gjorde jag i dåvarande Risinge församling, Finspång. Jag har sedan bland annat arbetat som präst i dåvarande Ringarums församling, i Östra Ryds församling och Finspångs församling. Under mina första år som präst hade jag ett sidouppdrag från Linköpings stift, som samordnare för ungdomar i behov av särskilt stöd. Under dessa år fick jag också möjlighet att gå Svenska kyrkans nationella utbildning ” konfirmand med neuropsykiatriska funktionshinder”. Nu ser jag fram mot nya utmaningar och en härlig tid i Åkerbo församling.