Välkommen till Åkerbo!

Två nya präster har anställts i församlingen. Ingrid Holmgren och Johan Garde. Välkomna!

Ingrid Holmgren och Johan Garde, snart i en kyrka nära dig.

Under våren slutar Jonas Sellgren, präst i S:t Martin sin tjänst och i slutet av året går prästen Ulf Söderberg i pension. Därför har två nya präster rekryterats. Båda är för tillfället pastorsadjunkter, det vill säga de gör sitt första år efter prästvigningen. Ingrid i Vreta kloster församling och Johan i Mjölby församling (Folkungabygdens pastorat).

S:t Martin kommer att vara deras huvudsakliga arbetsplats. Ingrid ska arbeta med barn och familjer, Johans inriktning är konfirmand- och ungdomsarbetet.

Hösten 2014 och sommaren 2015 gjorde Ingrid sin prästpraktik i Åkerbo. Hon bor med sin familj (maken är präst i Skäggetorps församling) i Ljungsbro. Från och med augusti kommer hon att vara på plats i S:t Martin.

Johan bor i Mjölby med sin familj (hustrun är församlingspedagog i Folkungabygdens pastorat). Han är engagerad i kyrkopolitiken och har en plats i kyrkomötet där han företräder POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Gud vare med er och välkomna till Åkerbo församling!