Unga Ledare

Vill du bli Ung ledare i Åkerbo församling? Vi är redan ett gäng med 25 ungdomar på olika steg i ledarutbildningen. Men vi kan bli fler. Välkommen du som är döpt och konfirmerad!

Självkännedom, gruppdynamik, strategier, bibelkunskap...som färdig Ung ledare har du lärt dig massor av saker du har nytta av - och samtidigt haft ruskigt roligt! Du har en diplomerad ledarskaps-utbildning som kan betyda en hel del för ditt CV i framtiden.

Unga ledare-utbildningen är tre år. Den börjar med en dags utbildning på hemmaplan (steg 1). Sedan följer fyra utbildningshelger på Gransnäs ungdomsgård (ca 1 utbildning per termin). Sista utbildningen är förlagd till Vårdnäs stiftsgård och genomförs tidigast det år du fyller 18.
När du går in i utbildningen får du också en del ansvar i församlingen.

Det som ingår är:

• Du är med på ”kick-off” i början på varje läsår • Du ingår i en gudstjänstgrupp 1 gång/månad
• Du ska ha utvecklingssamtal 1 gång/år • Du är med på Unga ledare-möten ca 1gång/månad
• Du är med och arrangerar ungdomskvällarna Beat

Övriga - frivilliga - uppgifter

•Ledare i konfirmandgrupp
•Ledare söndagskola
•Arrangemang som församlingen är delaktig i, t ex skolavslutningsfesten på Himnabadet, Linghemsdagen, Tallbodadagen, äldredag mm.

Möjligheter för färdiga Unga ledare


•Timtjänst under en termin i arbetet med ungdomsgruppen
•Ingå i ledningsgrupp Beat
•Ingå i ledningsgrupp Kick-off
•Ingå i ledningsgrupp söndagsskola

Anmäl dig här


Frågor? Kontakta Emma Björkman