Skötsellådor

Den som nyligen besökt våra kyrkogårdar har kanske lagt märke till att det vid flera gravar grävts framför stenen. Tittar man närmare ser man kanterna till en låda runt blommorna. Det är en så kallad skötsellåda som snart finns vid alla gravvårdar där anhöriga beställt gravskötsel.

2014-05-12

I stället för att som tidigare plantera växterna direkt i jorden planterar kyrkogårdsarbetarna dem i en låda. Under lådan med blommor finns ytterligare en låda, fylld med vatten. Vattnet sugs upp i blomlådan med hjälp av filtremsor.

Foto: Katarina Sandström Blyme

På det här sättet behöver skötselgravarna inte vattnas lika ofta som tidigare. Det blir också mindre ogräs i dem.  

- Den som besöker en skötselgrav behöver alltså inte vattna, gör man det ändå bör man vattna i den understa lådan. Risken finns annars att växterna helt enkelt blir övervattnade. Jorden bör heller inte luckras, eftersom vi planterar i en speciellt framtagen jord vars struktur kan skadas då, säger Tommy Fransson, vaktmästare i församlingen och fortsätter:  

- Nu finjusterar vi runt planteringslådorna, sår gräs, fixar till kanterna och planterar eventuellt in lite perenner mellan gravvårdarna.