Runstenen i Östra Harg

I tornkammaren i Östra Hargs kyrka förvaras ett fragment av en runsten, som hittades 1947 i kyrkogårdsmuren i samband med en inventering. Bland runvetare går det under benämningen Ög 1083/48. Fragmentet är av grå granit och sannolikt ristat på 1000-talet.

Vid translitterering, ett ersättande av varje runa med den bokstav som står för dess grundljud, ljudet i runnamnet, blir resultatet för denna inskrift: 

… : tufi : rst… …

Foto: Anders Lavas

Detta ska mest sannolikt förstås som Tofi ræisti (”Tove reste”). Tofi risti eller Tofi ræist (”Tove ristade”) är andra möjliga tolkningar, men uppgifter om vem som ristat är sällsynta på östgötska runstenar.

Önskar ni se fragmentet, så kontakta någon anställd i samband med en gudstjänst i Östra Harg eller kontakta Åkerbo församling för tidsavtal med en vaktmästare, 013-23 66 50.

Text: Anders Lavas

Källor:
• Samnordisk runtextdatabas, Rundata 2.5: http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm