Reformationsjubileet 2017

Martin Luther - mer än Lilla katekesen. Foto: Magnus Aronson/IKON

Den 31 oktober 1517 ska Martin Luther ha spikat upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg och Svenska kyrkan och lutheranska kyrkor runt om i världen firar att det är femhundra år sedan reformationen startade.

Vem var Martin Luther? Hur ville han förändra kyrkan? På vilket sätt genomsyrar reformationen Svenska kyrkan i dag? Läs mer här

Här nedan kan du också se tre korta filmer om reformationen och arvet efter Martin Luther.