Plats för alla i nya kyrkohandboken

På pingstdagen, söndagen den 20 maj 2018, togs den nya kyrkohandboken i bruk. Prästen Göran Helmersson berättar om vad det innebär.

I Kyrkohandbok för Svenska kyrkan finns föreskrivet hur kyrkans gudstjänster ska se ut. Där finns ordningar och böner för mässor och andra gudstjänster, för dop och begravning, och för mycket annat. Nuvarande handbok är från 1986, den före det är från 1942. I höstas tog Kyrkomötet beslut om en ny sådan kyrkohandbok, efter en process som sträckt sig över flera år, med en hel del starka känslor. Den nya kyrkohandboken togs i bruk på pingstdagen den 20 maj 2018. Orsaken till bytet är att man vill ge större valfrihet i gudstjänsterna, i både ord och musik. Så här skriver biskop Martin Modéus:

20 maj börjar den nya kyrkohandboken användas.

Mångfald och olikhet mellan församlingar i vår kyrka är också något gott. I vårt stift har vi allt från kapell till katedral. Den olikheten ska vi ta på allvar. Varje församling ska kunna få hitta sin ”ton” i gudstjänsten, sitt sätt att be och sjunga och låta predikan växa fram. Därför finns det en bredd i bönespråk och musik i
kyrkohandboken. Och det ska finnas plats för dig som individ, som människa, för dina egna tankar eller en vila i tystnad. Enhet i mångfald skulle kunna vara en rubrik över vår nya kyrkohandbok.

I första steget kommer det mesta att vara sig likt i Åkerbo församlings gudstjänster, men en del förändringar måste göras för att ordningarna ska stämma med den nya handboken. Från och med pingst byter vi därför till en gemensam agenda för Frukostmässan i S:t Martin och mässan i Linghem. När Linghemsmässan tar sommaruppehåll och ersätts av mässan på söndagkvällen i Askeby kommer den att användas även där.