På väg mot en (ännu) grönare kyrka

Första miljödiplomet är mottaget. Nu tar vi församlingens miljöarbete till nya nivåer.

Åkerbo församling har under drygt två år målmedvetet arbetat fram miljömål som syftar till att minska miljöpåverkan, spara resurser och minska utsläpp av både koldioxid och skadliga ämnen. 21 mål är antagna av kyrkorådet och församlingen är nu inne i fas 2 (av 3) i Svenska kyrkans miljödiplomering.
Söndag 16 oktober 2016 mottog församlingen det första diplomet i samband med en miljömässa i Törnevalla kyrka.
Förutom miljödiplomet mottog församlingen också ett diplom från Kyrka för Fairtrade för arbetet att lyfta fram rättvisemärkta varor.
Läs mer om vårt miljöarbete här.