Och det vart afton...

I sommar tas traditionen med helgmålsbön upp i Östra Skrukeby kyrka. Det är församlingsbor som tillsammans med nyligen pensionerade prästen Göran Dellskog ser till att klockorna ringer in varje helg och att en kort bön hålls inne i kyrkan.

På 1790-talet gjordes en omfattande ombyggnad. Från den tiden räknar man med att kyrkan vitkalkades, både in- och utvändigt.

Skälet till att helgen rings in en lördag är Bibelns ord om att dygnet börjar på kvällen. I Första mosebok står: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”.