Ny flygel i Östra Skrukeby

På initiativ av Göran Andersson i Östra Skrukeby har en Steinwayflygel från 20-talet (men med ny mekanik) köpts in av medel från Svenstrands fond. Flygeln är köpt  i Köpenhamn och pianostämmare Harry Olsson har varit oss behjälplig med att hitta ett bra instrument.

Foto: Pixabay

Att  flygelns skal är så gammalt innebär att  träet har fått torka längre vilket ger högre kvalitét och hållbarhet och färre oönskade förändringar över tid.