Foto: Katarina Sandström Blyme

Nepetan från Linghem

Utanför Linghems församlingsgård anlades sommaren 2017 en ny rabatt. Det surrar och fladdrar bland buddleja och bergnepeta. Dessutom är just den violetta nepetan en gammal art från trakten. En gång växte den på gården Udala utanför Linghem och därifrån togs den till Tyresö 1938 där släktingar skulle bygga en liten sommarstuga. 

För några år sedan ”hämtades” den därifrån och fick namnet ”Linghem” (nepeta racemosa) och ingår i POM, programmet för odlad mångfald. POM har initierats av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet för att förhindra att äldre växter som tidigare varit vanliga i den svenska floran riskerar ska försvinna. POM verkar för att hitta och bevara gamla blommor, träd och frukter från mormors tid.

Sedan några år kan man köpa den söta kantväxten på växtbutiker och handelsträdgårdar.

Läs mer om bergnepetan ”Linghem” här.

Läs mer om POM här.

 

Hans och Helen Hjert i Linghem vid sin bergnepeta "Linghem". Foto: Maria Bergendahl

Nepetan breder ut sig hos familjen Hjert

Hans och Helen Hjert i Linghem hittade den trevliga kantväxten bergnepeta (nepeta racemosa) när de köpte växter för ett par år sedan. Expediten berättade att det fanns en sort med namnet ”Linghem”. Hans minns från barndomen att en nepeta verkligen kan breda ut sig och ta plats både på längden och tvären med ett flor av violetta blommor.