Medlemsstatistik för 2013

​De preliminära siffrorna för 2013 års medlemsstatistik visar att antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskade med 1,4 procent jämfört med förra året. I Åkerbo församling är siffran något lägre, 1,2 procent. I Åkerbo finns även personer som aktivt begär inträde, en grupp som fortsätter att öka och som 2013 var den största på 2000-talet.

Åkerbo församling hade enligt de preliminära siffrorna 10 399 medlemmar i slutet av 2013. Det motsvarar 75 procent av alla som bor i församlingen. 148 personer valde att gå ur Svenska kyrkan, 7 personer valde att gå med.

Totalt i hela landet var det 8 335 människor som valde att bli medlemmar, den högsta andelen någonsin. Britt-Marie Alfredsson i Östra Skrukeby är en av dem. Varför blev du medlem?

Britt-Marie Alfredsson i Östra Skrukeby.
Foto: Katarina Sandström Blyme

- När jag var i nioårsåldern flyttade min familj från Skrukeby in till stan. I samma veva gick vi ur Svenska kyrkan. Jag vet faktiskt inte varför mina föräldrar gjorde det valet. Under större delen av mitt liv har jag tillhört Missionskyrkan, eller Equmeniakyrkan - som den heter numera. Här i Skrukeby har vi alltid haft ett gott förhållande till Svenska kyrkan och jag känner en tillhörighet där. När jag tillfrågades om jag ville bli kyrkvärd i Åkerbo församling kände jag att det var dags för mig att göra lite nytta där.

Välkommen, säger vi till Britt-Marie Alfredsson och andra nyblivna medlemmar i Åkerbo församling. Välkommen tillbaka, säger vi till dem som av olika skäl lämnat oss. 

Text: Katarina Sandström Blyme

Fotnot: Britt-Marie Alfredsson är även förtroendevald. Sedan 2014 är hon ersättare (C) i Åkerbo kyrkofullmäktige.

Läs mer om de aktuellaste siffrorna för Svenska kyrkan här. Här hittar du även statistik för respektive församling och stift.