Många grenar bär mycket frukt

"Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5) 

Jesus ord till lärjungarna passar väldigt väl i Åkerbo församling. Vi är flera grenar som försöker bära goda frukter tillsammans. På grenarna sitter bland annat våra verksamhetsråd. Dessa finns i:
Askeby/Örtomta, Bankekind, Gistad, Lillkyrka, Linghem, Rystad/Samlan (Tallboda), S:t Martin (Ekängen), Törnevalla, Vårdsberg, Östra Skrukeby och Östra Harg.

Vad är ett verksamhetsråd?

Verksamhetsrådet finns för att stärka det kyrkliga engagemanget kring varje kyrka genom att t ex ta tillvarata - eller bygga nya - nätverk som finns i området. Verksamhetsrådet ska stötta personal och uppmuntra frivilliga krafter, diskutera gudstjänstschema, m m.
Vilka får vara med?
Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är intresserade av det kyrkliga arbetet i respektive kyrka och församlingshem kan väljas in. Nya medlemmar nomineras och väljs på det årliga kyrkmötet (se nedan). Självskrivna medlemmar är den präst som ansvarar för kyrkan liksom två kyrkvärdar.
Fattas några formella beslut?
Nej, men verksamhetsrådet fungerar som "remissinstans" till kyrkorådet.

 Vad är ett kyrkmöte?

Kyrkmötet är en möjlighet för församlingsbor att ge synpunkter och lämna idéer. Men kyrkmötet är också en informationskanal för kyrkorådet ut till medlemmarna.
Mötena följer samma indelning som verksamhetsråden, d v s de gamla församlingsgränserna (socknarna). Mötet hålls en gång per år i varje före detta församling. Höstens kyrkmöten
17 september I Bankekinds församlingsgård. Kyrkmöte för Askeby, Bankekind och Örtomta.
18 september I Linghems församlingsgård. Kyrkmöte för Linghem, Törnevalla och Vårdsberg.
24 september I Församlingsgården Samlan i Tallboda. Kyrkmöte för Ekängen (S:t Martin), Rystad, Tallboda och Östra Harg.
25 september I Gistad prästgård. Kyrkmöte för Gistad, Lillkyrka och Östra Skrukeby.
Vilka får vara med?
Alla medlemmar i Svenska kyrkan med intresse för sin "socken". Förutom kyrkoherden och kyrkorådets ordförande är alltid en områdesansvarig från kyrkorådet med.
Fattas några formella beslut?
Nej, men kyrkmötet kan nominera medlemmar till verksamhetsrådet och föreslå bland annat kyrkvärdar.