Läs mer om Wisteniusorgeln

Den magasinerade Wisteniusorgeln var inte komplett. Vissa delar har fått tillverkas på nytt. Här berättar Sven O Linge om det färdiga resultatet:

Pipverket och den vackra fasaden fanns kvar men orgelhuset, väderlåda med pipstock, spel- och registertraktur, vällare och luftverk har tillverkats helt nytt. Två kilbälgar är fristående utan hus och välisolerat fläkthus och luftkanaler ansluter därtill.

Vid mitt besök 10 juni i kyrkan var orgelbyggarna Åke Bergenblad och Mats Jonsson på plats för de avslutade arbetena med intonering och stämning av den 253-åriga Wisteniusorgeln. De omtalade att kyrkomålare Fredriksson från Gamla Uppsala hade kompletterat färgerna på fasaden och målat den nya läktaren med de åtta pelarna i ljusgrå färgton. Barockfasaden strålade i guld i dubbla linjer på de tre turellerna och de två trumpetblåsande keruberna stod skönt mot den blågröna bakgrunden.

I fasaden ljuder Principal 4 f, alla pipor i original utom en nytillverkad.

Orgeln har tack vare den nya läktaren flyttats ut i den stora runda kyrkan. Där kommer den till sin rätt och ger ett imposant intryck. De åtta kolonnerna har fått kapitäl i orange färg.

Orgelbyggarna omtalar ca 75 procent av pipverket är ursprungligt och restaurerat. Ny manual har tillverkats med vitt ben i undertangenter, belag av buxbom och övertangenter i svart ebenholz. De gamla klavbackarna med intarsia har återanvänts men orgelbänken och registerandragen är nya med de gamla svarta knopparna.

Den gamla klassiska orgeln från 1762 är härmed i huvuddrag återställd och har ursprunglig disposition av 11 stämmor (egentligen 10,5) med bihangspedal enligt följande:
Gedact 8 fot, Gedact-fleut 4 fot, Principal 4 fot, Qvintadena 8 fot, Gemshorn 4 fot, Qvinta 3 fot, Principal 8 fot Diskant, Octava 2 fot, Mixtur 3 chor, Trompet8, B/D Vox Humana 8 fotD, Trompet 4 fotB , (D=diskant, B=bas) Tremulant Calcant Sperventil S:a 8 genomg.stäm, 2 halva och 1 delat B/D = 11 register. Pedalomfång: C-a.
Sven O Linge