Läs mer om Askonsdagen

Fettisdagen följs av askonsdagen. Då börjar fastan. I Linghems församlingsgård firades Askonsdagsmässa kl 18. Vi ber prästen Göran Helmersson förklara tanken bakom.

 

Vad är Askonsdagen?
- Askonsdagen är första dagen i fastan, förberedelsetiden inför påsk då vi följer Jesus på Kärlekens väg upp till Jerusalem. I fastan får vi tillfälle att stanna upp och reflektera över våra liv. Vad vill jag med mitt liv? Vad vill Gud med mitt liv?

Vad är särskilt med Askonsdagsmässan?
- Speciellt för askonsdagsmässan är att den som vill kan få ett kors tecknat i pannan med aska.

Varför får man ett kors på pannan?
-
När vi döps får vi ett kors tecknat i pannan med vatten, som ett tecken på förbundet mellan Gud och människa. När vi på askonsdagen får detta kors ifyllt med aska påminner det oss om livets allvar och bräcklighet, men också om hur Gud skapar nytt liv ur döden. Korset blir ett livets tecken.