Läs mer om - nedlagda gravstenar

Efter olyckan i Bollebygd beslutade Åkerbo församling att kontrollera samtliga gravstenar och tillfälligt lägga ned dem som var instabila, ett arbete som fortfarande pågår.

2011-11-05

- Tyvärr har vi inte hunnit meddela berörda gravrättsinnehavare i förväg, jag hoppas de har förståelse för det, säger griftegårdsföreståndaren Ina Nordh.

För att säkra instabila gravstenar planeras nu ett avtal där gravrättsinnehavare, mot en viss avgift, kan få sin sten åtgärdad.

- Vi kommer så snart som möjligt skicka ut ett brev där berörda gravrättsinnehavare erbjuds ansluta sig till avtalet, säger Ina Nordh.