Kyrkovalet 2017

17 september 2017 var det kyrkoval. Nu har det slutgiltiga valresultatet räknats fram.

valresultat

Resultatet för valet till kyrkofullmäktige i Åkerbo ser ut så här:

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) - 12 mandat (47,72%)

Centerpartiet - 8 mandat (31,13%)

Borgerligt alternativ - 3 mandat (13,00%)

Sverigedemokraterna - 2 mandat (8,15%)

Valdeltagandet i Åkerbo ökade med 8.4% procentenheter jämfört med kyrkovalet 2013.

Det slutgiltiga resultatet för val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och andra församlingar finns här.

när börjar det nya kyrkofullmäktige och kyrkorådet?

Åldermannen (den som varit ledamot i fullmäktige längst tid) sammankallar det nya kyrkofullmäktige 29 november. Vid detta sammanträde väljs bland annat fullmäktiges nya ordförande, vice ordförande och det nya kyrkorådet. 

Vem gör vad?

Kyrkofullmäktige väljs för en mandatperiod på fyra år.
Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt.
Kyrkorådet fungerar som församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Kyrkorådet bereder även ärenden till kyrkofullmäktige och ansvarar för ekonomi och personal.

Läs mer om personerna i det nuvarande kyrkofullmäktige med mandatperiod 2014-2017 här.

Dessa kandiderade till kyrkofullmäktige i höstens kyrkoval

Under respektive nomineringsgrupps kandidatlista kan du läsa vad gruppen tycker i tre viktiga frågor. 

Borgerligt alternativ

 1. Ylva Bjerke
 2. Karin Karlsson
 3. Magnus Metander
 4. Hans Palmlöf
 5. Lars Höjing
 6. Göran Eriksson
 7. Sigvard Hallendorff
 8. Tomas Liljegren
 9. Jonny Stammarnäs
 10. Per Hemmingson

Varför ska man rösta i kyrkovalet? Eftersom vi har den ordningen i en demokrati är det viktigt att värna om vår kyrka och att rösta.

Vad ska Åkerbo församling göra i området? Vilka människor ska vara i fokus?
 Värna vår kyrka och öppna upp för människor i vår församling. För äldre, ungdomar och barnfamiljer skall kyrkan vara öppen och vara en samtalspart.

Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill göra? Vi vill verka mer för en öppen dialog mellan kyrkan/förtroendevalda och församlingsborna. Vi vill använda våra kyrkobyggnader för mer musikverksamhet, t ex konserter och kulturella arrangemang.

Centerpartiet

 1. Bengt Johansson, Törnevalla
 2. Anna Franzén, Vårdsberg
 3. Britt Madsen, Östra Harg
 4. Karin Madsen Wessman, Bankekind
 5. Lars Linde, Östra Skrukeby
 6. Gunnar Nilsson, Vårdsberg
 7. Britt-Marie Alfredsson, Östra Skrukeby
 8. Lennart Torstensson, Linghem
 9. Karl-Gustav Hellström, Askeby
 10. Elsie Bogren, Bankekind
 11. Birgitta Franzén, Östra Harg
 12. Jan-Christer Lind, Lillkyrka
 13. Agneta Hägg, Gistad
 14. Tommy Hägg, Gistad
 15. Hans Adolfsson, Östra Skrukeby
 16.  Christer Bremer, Gistad

Varför ska man rösta i kyrkovalet? För att utnyttja sin demokratiska rätt och visa att kyrkan är en viktig del i samhället.

Vad ska Åkerbo församling göra i området? Vilka människor ska vara i fokus? Alla människor i Åkerbo församling är lika viktiga. Kyrkan ska vara en självklar och närvarande aktör i livets alla skeden - i helg och vardag - i tätort och landsbygd.

Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill göra? Vi vill stärka de ideellas roll i församlingen och öka samarbetet mellan anställda och medlemmar. Vi vill stärka verksamhet i alla delar av vår församling. Fler prioriteringar är förnyelsebara energikällor. 

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

 1. Ida Johansson, 35 år, Tallboda
 2. Tomas Tegnevik, 58 år, Askeby
 3. Kristina Nyhlén, 50 år, Tallboda/Ekängen
 4. Amund Gudmundson Hunstad, 56 år, Askeby
 5. Maria Tunred, 52 år, Linghem
 6. Per-Olof Särnhammar, 50 år, Ekängen
 7. Ingalill Varverud, 66 år, Linghem
 8. Iréne Johansson, 70 år, Askeby
 9. Ann-Marie Wernholm, 80 år, Askeby
 10. Leo Rystam, 20 år, Bankekind
 11. Camilla Johansson, 48 år, Beatelund 
 12.  Lovisa Tegnevik, 21 år, Askeby
 13. Sari Asa Nikolaisen, 53 år, Gistad
 14. Helena Jellow, 41 år, Ekängen
 15. Roger Mattsson, 55 år, Ringstorp
 16. Lars Johansson, 38 år, Tallboda

Varför ska man rösta i kyrkovalet? Din röst är viktig för att kyrkan ska fortsätta vara en tydlig del av samhället. Vi i POSK vill ta ansvar för vår kyrka utan partipolitisk påverkan. 

Vad ska Åkerbo församling göra i området? Vilka människor ska vara i fokus? Vi har kandidater i åldrarna 20-80 år och tycker alla har en viktig uppgift. Vi vill att kyrkan ska ta ett samhällsansvar, förmedla hopp, tro och relation.

Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill göra? I framtiden blir det ideella engagemanget viktigt. Vi vill bygga en synlig kyrka som deltar i människors vardag. Förskolan Duvan i Tallboda är en viktig del i det vi vill vara med att utveckla.

Sverigedemokraterna

 1. Hans Ericson, 72 år, pensionär 

Varför ska man rösta i kyrkovalet? Oavsett om man betecknar sig som kristen, agnostiker eller ateist fyller Svenska kyrkan en viktig funktion i det svenska samhället, inte minst då den varit nära sammanflätad med vårt lands historia och kultur i över tusen år.  

Vad ska Åkerbo församling göra i området? Vilka människor ska vara i fokus? Alla människor som tillhör Åkerbo församling ska vara i fokus. En grupp man bör lägga stor vikt på är de som blivit ensamma på gamla dar.

Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill göra? Vi vill verka för att kyrkan ska fokusera mer på teologi och respekt för klassiskt kristen tro och mindre på allmänetiska och politiska ställningstaganden.

Valnämnd

som planerat och genomfört valet till kyrkofullmäktige 2017:

Tomas Tegnevik, POSK
Bengt Johansson, C
Karl-Gustav Hellström, C
Göran Eriksson, BA
Lars Höjing, BA
Göran Karlsson, S
Lennart Torstensson, S