Kyrkovalet 2013

Här ser du resultatet i kyrkovalet 2013 samt vilka som sitter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd under mandatperioden 2014-2017.

valresultat i åkerbo församling 2013

844 personer röstade i valet till Åkerbo kyrkofullmäktige 2013. Det motsvarar 10,8 procent av de röstberättigade.

Resultat för valen till stiftsfullmäktige och kyrkomötet finns r.

Resultatet för valet till Åkerbo kyrkofullmäktige utföll så här:
POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 39,02% - 10 mandat
Centerpartiet, 26,22 - 6 mandat
Borgerligt alternativ, 19,4% - 5 mandat
Socialdemokraterna, 14,18% - 4 mandat

Åkerbo kyrkofullmäktige 2014-2017

Borgerligt alternativ
Per Hemmingson, ordf
Jonny Stammarnäs
Britt Isaksson
Karin Karlsson
Magnus Metander

Ersättare
1 Lars Höjing
2 Göran Eriksson
3 Sigvard Hallendorff

Centerpartiet
Britt Madsen
Bengt Johansson
Anna Franzén
Lars Linde
Elsie Bogren
Andreas Rydh

Ersättare
1 Karl-Gustav Hellström
2 Britt-Marie Alfredsson
3 Jan-Christer Lind

POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Ida Johansson
Maria Tunred (f d Seger)
Sari Asa-Nikolaisen
Tomas Tegnevik
Amund Hunstad
Kristina Nyhlén, vice ordf
Iréne Johansson
Roger Mattsson
Ann-Mari Wernholm

Socialdemokraterna
Göran Karlsson
Lennart Torstensson
Roger Carlevald

Åkerbos kyrkoråd 2014-2017

Bengt Johansson, C, ordf
Amund Hunstad, POSK, vice ordf
Tomas Tegnevik, POSK
Kristina Nylén, POSK
Ida Johansson, POSK
Karin Karlsson, BA
Britt Isaksson, BA
Lennart Torstensson, S
Göran Karlsson, S
Lars Linde, C
Ulf Hjertman, kyrkoherde

Ersättare:
Maria Tunred (f d Seger), POSK
Sari Asa-Nikolaisen, POSK
Anna Franzén, C
Elsie Bogren, C
Hans Palmlöf, BA
Roger Carlevald, S

Läs om kyrkovalet 2017 här.